home zabiegi konsultacje kontakt

 


PRAWA PACJENTA

 1. Prawo do wyrażania zgody na hospitalizację i leczenie.
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i możliwościom placówki służby zdrowia.
 3. prawo do informacji o stanie zdrowia.
 4. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej wewnętrznej która dotyczy pacjenta.
 5. Prawo do poszanowania intymności  i godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Prawo do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez bliską osobę lub inną osobę.
 7. Praw do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z zewnątrz.
 8. Prawo do tajemnicy korespondencji.
 9. Prawo do wyrażania zgody na udział w eksperymencie medycznym i prawo do odstąpieni od niego w każdym czasie.
 10. Prawo do wyrażania zgody na pobranie narządów lub tkanek.
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 12. Prawo do ochrony danych znajdujących się w dokumentacji medycznej.

Ograniczenie Praw Pacjenta
Każde prawo w określonych okolicznościach doznaje ograniczeń. Nie są to więc prawa bezwzględne za wyjątkiem prawa do godności. Wszystkie ograniczenia wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z reguły wynikają z konieczności ochrony zdrowia lub życia samego pacjenta.