home zabiegi konsultacje kontakt

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misją NZOZ CONTACT-MED. Sp. z o.o. jest wykonywanie usług medycznych w zakresie okulistyki w sposób sprawny, profesjonalny, odpowiedzialny i ukierunkowany na spełnianie oczekiwań pacjentów indywidualnych i klientów instytucjonalnych.
Zatrudniając personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych i zapewniając zasoby spełniające wymagania standardów medycznych, oferujemy usługi i wyroby najwyższej jakości.
Chcemy, aby nasz znak firmowy kojarzył się nam i naszym pacjentom z profesjonalizmem i rzetelną obsługą w każdym obszarze naszej działalności.
Politykę jakości realizujemy poprzez:

  1. Świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Karty Praw Pacjenta, regulacjami prawnymi oraz standardami medycznymi,
  2. Promowanie profilaktyki zdrowotnej,
  3. Wdrażanie światowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ciągłe doskonalenie naszych usług,
  4. Zapewnienie sprawnego systemu organizacji pracy zgodnego z potrzebami Pacjentów,
  5. Zapewnienie satysfakcji Pacjentów poprzez sprawną, uprzejmą i kompetentną obsługę,
  6. Zapobieganie przyczynom powstawania nieprawidłowości,
  7. Wybór partnerów oraz dostawców wyrobów medycznych renomowanych firm, zdolnych do spełnienia wymagań wynikających z aktualnych regulacji prawnych i potrzeb pacjentów,
  8. Doskonalenie polityki personalnej poprzez pozyskiwanie, utrzymywanie oraz systematyczne szkolenia kadry spełniającej określone przez NZOZ CONTACT-MED kwalifikacje.

Politykę Jakości realizujemy poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie standardów Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm serii ISO 9000.

 

 

Łódź, styczeń 2006 roku                                                      Prezes Zarządu

 

 

                                                                                                      ..................