home zabiegi konsultacje kontakt

 

 

CHOROBY I ICH LECZENIE

Jaskra
Jaskra jest to schorzenie związane zazwyczaj ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka. Choroba ta pozostawiona bez odpowiedniej opieki specjalistycznej i leczenia prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji  z oka do mózgu, a w konsekwencji do utraty widzenia.

Jaskra jest często określana jako "cichy zabójca wzroku", gdyż w większości przypadków przebiega bardzo powoli i bezobjawowo. Widzenie pogarsza się na tyle powoli, że chory nie zauważa zmiany. Początkowo może dochodzić do pogorszenia widzenia obwodowego, a następnie widzenia centralnego i w ostateczności ślepoty. Prawie połowa z osób cierpiących na jaskrę nie wie o tym dlatego tak ważne jest okresowe badanie okulistyczne. Jaskrę można podzielić na 2 podstawowe typy:

 1. jaskrę otwartego kąta
 2. jaskrę zamykającego się kąta

Różnią się one od siebie między innymi sposobami leczenia.

Na szczęście możemy zapobiegać uszkodzeniu nerwu wzrokowego i osoba chora na jaskrę nie musi wcale stracić wzroku. Wczesne wykrycie choroby i jej odpowiednie leczenie prawie zawsze zapobiega postępowi choroby. Należy pamiętać jednak o tym że nie można przywrócić już utraconej funkcji wzroku.

Jak rozpoznajemy jaskrę?
Rozpoznanie choroby nie zawsze jest łatwe i jednoznaczne. Pomocne jest tutaj zarówno bardzo dokładne badanie lekarskie jak i wykorzystanie zdobyczy technologicznych. podstawowym badaniem jest pomiar ciśnienia w oku. W naszej Klinice wykorzystujemy do tego celu nowoczesny tonometr bezdotykowy (typu air-puff) Pełne badanie okulistyczne z bardzo dokładną oceną nerwu wzrokowego mającą na celu jak najwcześniejsze wykrycie uszkodzenie nerwu. Wykorzystując dostępny w naszej Klinice najnowszy tomograf siatkówkowy HRT II możemy bardzo precyzyjnie określić parametry wskazujące na uszkodzenie nerwu wzrokowego. Kolejnym bardzo ważnym badaniem jest ocena obwodowego i centralnego pola widzenia z wykorzystaniem perymetru komputerowego. Gonioskopia jest badaniem umożliwiającym określenie typu jaskry i co jest z tym związane sposobu leczenia i dalszego postępowania.

Jak leczymy jaskrę?
Większość przypadków jaskry, może być leczona za pomocą podawanych do oczu kropli. Ich zadaniem jest obniżenie ciśnienia w oku, a tym samym obniżenie ryzyka rozwoju jaskry. Czasami zdarza się tak że trzeba przyjmować dwa rodzaje kropli. Jeśli ciśnienie pomimo stosowania kropli jest zbyt wysokie można wykorzystać leczenie chirurgiczne (zabieg operacyjny lub laserowy).

  • Trabekuloplastyka laserowa (tzw. ALT); polega na poszerzeniu drogi odpływu cieczy z oka co prowadzi do obniżenia ciśnienia
  • irydotomia laserowa; polega na wytworzeniu dodatkowej drogi odpływu dla cieczy z tylnej do przedniej części gałki ocznej dzięki wycięciu otworu w tęczówce (kolorowej części oka. Zabieg ten wykonuje się w jaskrze zamykające go się kąta.
  • trabekulektomia; zabieg chirurgiczny przeciwjaskrowy, wytwarzający dodatkową drogą odpływu dla cieczy na zewnątrz gałki ocznej w celu obniżenia ciśnienia w oku. Tego typu zabiegi są wykonywane w naszym ośrodku.

Zaćma

Kiedy nasz organizm starzeje się dochodzi do szeregu zmian biochemicznych, między innymi w soczewce naszego oka. Doprowadzają one do przymglenia i w końcu zmętnienia soczewki. Zmętnienie to jest potocznie określane jako zaćma czy katarakta. Zaćma to stopniowe, bezbolesne mętnienie przeziernej dotychczas soczewki wewnątrz oka. Doprowadza to do pogorszenia widzenia.

Jeśli rozpoznano u Państwa zaćmę mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Jest to najbardziej powszechna, dająca się prawie w 100% wyleczyć przyczyna pogorszenia widzenia. Po 60 roku życia u 6 z 10 osób zaćma w większy m lub mniejszym stopniu pogarsza widzenie. W Polsce co roku wykonuje się kilkadziesiąt tysięcy zabiegów z powodu zaćmy. Znakomita Większość pacjentów odzyskuje dobre widzenie po operacji.

Jak leczymy zaćmę?

Leczenie zaćmy jest chirurgiczne i polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu przeziernej soczewki sztucznej. W niektórych przypadkach początkowej zaćmy (korowej) można w celu spowolnienia postępu choroby stosować krople do oczu.  Nie usuwają one jednak już istniejących zmętnień.

W naszym ośrodku wykonujemy zabiegi chirurgiczne operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (także w oparciu o umowę z NFZ). Metoda fakoemulsyfikacji pozwala na usunięcie zmętniałej soczewki przez bardzo małą ranę, która nie wymaga zakładania szwów. Jest to tzw. cięcie samozamykające się. Tak małe cięcie (rzędu 2-3 milimetrów) zapewnia większe bezpieczeństwo oraz szybszą rehabilitację po operacji. Do znieczulenia wykorzystywane są tylko krople do oczu. Osoba operowana jest podczas zabiegu świadoma i może poruszać okiem. Sam zabieg trwa najczęściej około kilkunastu minut, lecz całkowity czas spędzony w Klinice jest dłuższy co związane jest z koniecznością przygotowania do operacji, przebrania się i zapoznania z instrukcjami co do zachowania się po zabiegu. W krótkim czasie po operacji pacjent może wrócić do domu.
Większość operowanych po zabiegu uzyska znaczną poprawę widzenia bez konieczności zakładania okularów. Niektóre czynności takie jak czytanie czy praca z bliskiej odległości będą wymagały jednak stosowania okularów.

 

 

Retinopatia cukrzycowa

Cukrzyca to choroba wywołująca nieprawidłowy podwyższony poziom cukru we krwii. Wyróżniamy dwa podstawowe typy tej choroby:

 1. typ I; wykrywany u osób młodych i wymagający podawania insuliny w celu prawidłowej kontroli poziomu cukru we krwi
 2. typ II; wykrywany jest u osób starszych. Poziom cukru jest kontrolowany za pomocą diety, leków doustnych czy insuliny w zależności od ciężkości choroby

Choroba ta atakuje małe naczynia, które są obecne między innymi w oku. Jedną z najważniejszych struktur w oku jest siatkówka. Jest ona odpowiedzialna za widzenie, a szczególnie jej centralna część tzw. plamka. W przebiegu cukrzycy dochodzi do zaatakowania licznych drobnych naczyń krwionośnych zaopatrujących siatkówkę w tlen i produkty odżywcze. Schorzenie to określa się terminem retinopatii cukrzycowej. Dochodzi do 
niewydolności tych naczyń, przeciekania i obrzęku siatkówki. Zmiany te powodują zaburzenia czynności siatkówki i pogorszenie widzenia. Jeśli choroba zajmuje centralną część siatkówki mówimy o cukrzycowym obrzęku plamki. Dochodzi do znacznego pogorszenia widzenia.
Niewydolność prawidłowych naczyń wywołuje powstawanie nowych drobnych naczyń. Zamiast jednak pomagać w funkcjonowaniu siatkówki są one dla niej wielkim zagrożeniem. Są to naczynia bardzo kruche i często doprowadzają do wylewów krwi do wnętrza gałki ocznej, jeszcze bardziej pogarszając widzenie. Innym bardzo poważnym następstwem jest odwarstwienie siatkówki.

Jak rozpoznajemy retinopatię cukrzycową?

Retinopatię cukrzycową możemy rozpoznać tylko i wyłącznie na podstawie pełnego badania okulistycznego z rozszerzeniem źrenic. Osoby chore na cukrzycę powinny przejść kontrolne badanie okulistyczne przynajmniej raz w roku, w niektórych zaawansowanych przypadkach częściej. W niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie badań dodatkowych takich jak kolorowe zdjęcie dna oka czy angiografia fluoresceinowa.

Jak leczymy retinopatię cukrzycową?

W zależności od zaawansowania choroby mamy do wyboru kilka sposobów leczenia i kontrolowania retinopatii cukrzycowej:

 1. leczenie farmakologiczne; prawidłowa kontrola poziomu cukru we krwi znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju retinopatii cukrzycowej.
 2. zabiegi laserowe; fotokoagulacja laserowa to najczęściej wykorzystywana metoda leczenia retinopatii cukrzycowej. Światło lasera podczas zabiegu jest zogniskowane na siatkówce i działa wybiórczo na te zmienione chorobowo części siatkówki, oszczędzając siatkówkę zdrową. Zabiegi laserowe są wykonywane w naszym ośrodku w warunkach ambulatoryjnych, trwają do 30 minut. Pacjent podczas zabiegu jest świadomy (wykorzystywane są jedynie krople znieczulające do oczu). Sam zabieg jest w większości przypadków niebolesny i zaraz po zabiegu można udać się do domu. Efekty leczenia laserowego można ocenić dopiero po kilku miesiącach, w niektórych przypadkach zabiegi należy powtarzać.
 3. zabiegi chirurgiczne; zabieg witrektomii wykonywany jest przypadku bardzo zaawansowanej postaci retinopatii cukrzycowej w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach klinicznych.

 

Związane z wiekiem zwyrodnienie siatkówki (AMD)

AMD to choroba polegająca na utracie czynności plamki, niewielkiej centralnej części siatkówki umożliwiającej tzw. ostre widzenie czyli np. czytanie  czy prowadzenie samochodu. Jest jedną z najczęstszych przyczyn pogorszenia widzenia u osób powyżej 60 r. ż. Występują dwie podstawowe odmiany tej choroby: postać sucha i wilgotna.
Postać sucha spotykana jest znacznie częściej, jej objawami są druzy, przegrupowania barwnika lub zaniki w obrębie nabłonka barwnikowego siatkówki. Postać wysiękowa występuje tylko u ok.10% pacjentów z AMD, jest jednak bardziej groźna. Szybko doprowadza do znacznego pogorszenia widzenia, a nawet do ślepoty. AMD wilgotne może występować w 2 formach: ta zwanej ukrytej (ukryta CNV) występującej w większości przypadków i klasycznej (klasyczna CNV). Wystąpienie obu z tych form wiąże się z dużym ryzykiem utraty widzenia centralnego. Dlatego bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie choroby i zastosowanie leczenia.

Jak rozpoznajemy AMD?

W rozpoznaniu AMD oraz w ustaleniu postaci tej choroby najbardziej przydatna jest angiografia fluoresceinowa siatkówki. Ważna jest również częste badanie przez okulistę (kontrola ostrości widzenia i badanie oftalmoskopowe) u osób powyżej 50 r. ż.

Jak leczymy AMD?
Istnieje kilka metod leczenia AMD. Należą do nich: fotokoagulacja laserem, stosowana głównie w przypadkach neowaskularyzacji okołodołkowej i pozadołkowej. W tej metodzie zniszczeniu ulegają zniszczeniu nie tylko nieprawidłowe naczynia, ale również sąsiadujące zdrowe tkanki. Metody bardziej nowoczesne to: terapia fotodynamiczna (PDT) - metoda z użyciem substancji fotouczulającej. Metoda ta jest bezpieczna, ponieważ pozwala na zniszczenie nieprawidłowych naczyń, bez uszkadzania zdrowych tkanek. Stosuje się ją głównie w leczeniu postaci klasycznej CNV. Przezźreniczna termoterapia (TTT) jest metodą przydatną w leczeniu CNV ukrytej. Zabieg polega na dostarczeniu energii światła lasera do nieprawidłowych naczyń siatkówki, podniesienia ich temperatury o kilka stopni co powoduje ich zamknięcie. W tej metodzie również nie dochodzi do uszkodzenia prawidłowych tkanek. Żadna ze stosowanych metod nie daje gwarancji cofnięcia się objawów choroby, a jedynie spowolnienie postępu choroby.